Bestuursleden

Leo van Ewijk

Voorzitter

Jacinta komt uit Leidschendam, waar ik woon. Via de kerk ben ik in contact gekomen met het werk van KAP. Ik ben begeesterd om een steentje bij te dragen aan al het mooie werk in Kenia. Gedragsverandering is een uitdaging. Het is wel de juiste en enige weg.

Miranda van Niel

Secretaris

Mijn achtergrond ligt in de ergotherapie en gerontologie en ik ben als docent werkzaam in het Hoger Beroepsonderwijs. Ik hoop middels mijn bijdrage aan KAP bij te kunnen dragen aan een meer inclusieve samenleving. 

Frans van Soest

Penningmeester

Anthony Heinsbroek

In het najaar van 2016 ging ik met pensioen. Het grootste deel van mijn leven ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, de laatste 20 jaar als remedial teacher. In de zeventiger jaren heb ik in Oeganda gewerkt, waar ik enkele jaren voor de klas mocht staan. Mijn grootste droom voor KAP is dat zij op een dag niet meer afhankelijk is van buitenlandse steun.

Magda van Erkel

Als loot aan dezelfde Van Luijk-stam als Jacinta, heb ik haar gevolgd vanaf dat zij als jonge vrouw naar Kenia vertrok. ‘Wat is het toch dat haar drijft, wat is toch haar passie om zich zo in te zetten voor en met de mensen daar?’, heb ik me steeds afgevraagd. In 2011 heb ik Jacinta aan het werk gezien in Kitale, te midden van gedreven teamleden en heel veel enthousiaste vrijwilligers; ook heb ik veel mensen leren kennen. Een jonge man met rastahaar en vrolijke pretogen vertrouwde mij toe: “Als zij er niet was geweest, was ik er ook niet meer geweest. Ik leidde een slecht en gevaarlijk leven, totdat ik in aanraking kwam met KAP. Ik heb mijn gedrag veranderd en draag nu mijn steentje bij als vrijwilliger.”  Ik was betrokken bij de oprichting van Stichting Vrienden van KAP en draag nog steeds met plezier mijn bescheiden steentje bij.

Cecilia Mukhoma

Adviseur

Fidelis Nthenge

Adviseur