Impact en resultaten

De activiteiten van KAP laten zien dat mensen vaak diep geraakt zijn en oprechte pogingen ondernemen om hun gedrag te veranderen, vrij van verslaving, gewelddadig gedrag, en op weg naar heling.

Dit betreft o.a. een vermindering bij de deelnemers van risicovolle, gewelddadige of verstorende relaties of verslavingen, verbeterde communicatie met partners en anderen, het aanpakken van verschillende soorten van stigma, gebrek aan etnisch evenwicht en verzoening tussen oorlogvoerende partijen. Daarnaast ook een groeiende deelname aan vrijwillige hiv-counseling en -testen, de behandeling en inperking van de (vele) soa’s, en een beroep op medische hiv-behandeling en preventieve instrumenten.

Deelnemers zeggen dat ze echt geholpen zijn door de psychologische counselingsessies van KAP. Meestal gaat het hier om extreem moeilijke situaties van verwaarlozing, eenzaamheid, geweld en (groeps-) verkrachting, met inbegrip van jonge kinderen, en van verstoorde gezinnen en relaties.

“Je kunt je niet voorstellen hoe diep ik vanuit mijn verstoorde en gewelddadige gezinsachtergrond verzeild was geraakt in riskant gedrag en andere slechte dingen. De KAP cursus heeft me geholpen om mijn leven tegen het licht te houden en heeft me de hoop gegeven dat ik nog een leven voor de boeg heb in tegenstelling tot wat ik voordien dacht.”

Citaat van een jonge deelnemer aan een diploma-uitreikingsceremonie