Steun ons

Uw financiële bijdragen zijn van harte welkom op

  • Rekeningnummer: NL37 INGB 0005 1602 39
  • t.n.v. STG VRIENDEN KITALE AIDS PROGRAMME, Den Haag

Deze instelling is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.


Periodieke giften

In tegenstelling tot ‘gewone’ giften zijn periodieke giften volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar. Sinds 2014 kunnen periodieke schenkingen schriftelijk worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Via de website van de belastingdienst kunt u als gever een model-schenkingsovereenkomst downloaden en deze samen met ons (de ANBI) voorzien van de benodigde gegevens. Neemt u hiervoor contact op met onze penningmeester Frans van Soest.

Een belangrijke bijkomstigheid daarbij is dat onze financiële ondersteuning een meer structureel karakter zou krijgen wanneer giften automatisch per maand, kwartaal of per jaar zouden plaatsvinden. Meer zekerheid van inkomsten op langere termijn garandeert Jacinta en haar team dat bepaalde projecten in ieder geval door kunnen gaan.

Neemt u dit eens in overweging.

KAP in uw testament

In een testament legt u vast wat er met uw bezit zal gebeuren als u er niet meer bent. Uw nalatenschap komt allereerst ten goede aan de mensen die u dierbaar zijn, maar misschien ook aan de dingen die u belangrijk vindt.

Zo kunt u Stichting Vrienden van KAP een vast bedrag (een legaat) of een percentage (een erfstelling) van uw nalatenschap geven. Uw notaris kan u hierbij assisteren.

Omdat onze stichting een ANBI-instelling is, hoeft geen belasting betaald te worden over legaten en erfstellingen. Op deze manier draagt u ook na uw overlijden bij aan een betere wereld.

Help ons het vuur brandende te houden!