Projectdoelen

IDENTITEIT

KAP heeft tot doel de impact van maatschappelijke ontwrichting te verzachten, met name die verband houden met het uiteenvallen van traditionele samenlevingen en de introductie van nieuwe levensstijlen. We doen dit door het aanpakken van de systemische factoren die de oorzaak zijn van conflicten en geweld, verstoorde emotionele- en sociale capaciteit, hiv, aids, alcohol- en drugsmisbruik. KAP richt zich vooral op de meest kwetsbare leden van de samenleving.

Het creëren en promoten van innovatief en duurzaam gemeenschapsonderwijs en counseling (helpende gesprek) spelen hierbij een belangrijke rol.

VISIE

Een genezen en zorgzame samenleving waar hoop in overvloed aanwezig is en mensen harmonieus samenleven.

MISSION STATEMENT

Om gebroken levens te transformeren en hoop te herstellen, door de gevolgen van maatschappelijke ineenstorting te verzachten, door middel van innovatief gemeenschapsonderwijs en counseling.

DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE INTERVENTIES draaien om

  1. Capaciteitsontwikkeling van gemeenschapsvrijwilligers ‘Community Resource Persons (CRP’s)’;
  2. Verlenen van professionele begeleiding en (psycho-) educatie;
  3. Cursussen over gezondheidsbevordering en counseling tegen betaling (nieuw);
  4. Creëren of promoten van innovatieve en duurzame programma’s;
  5. Het maken van koppelingen of verwijzingen naar complementaire dienstverleners;
  6. Het versterken van het vermogen van KAP en/of andere actoren voor een betere dienstverlening.

MET EEN FOCUS OP DE THEMA’S

  1. Hiv-gedragsonderwijs
  2. Misbruik- en verslavingspreventie en behandeling
  3. Voorkomen en herstel van geweld en emotioneel trauma ter bevordering van vrede
  4. Empowerment van jongeren in de marge

KERNZAKEN IN DE THEMA’S EN HUN VICIEUZE RELATIE

De geselecteerde aandachtspunten hebben een duidelijke gemene deler: Alle zijn het gevolg van trauma, een verzwakte geestelijke en sociale gezondheid, verminderde weerbaarheid en gevoel van eigenwaarde.

In de aanpak van deze verschillende thema’s worden de ‘Feiten Die Ertoe Doen’ in het dagelijkse gemeenschapsleven benadrukt – niet de (medisch-) technische details.

KAP ziet een sterke relatie tussen de geselecteerde aandachtspunten. Er is in dit opzicht zelfs sprake van een vicieuze spiraal van geweld en traumatische gebeurtenissen, geestelijke gezondheidsklachten, emotioneel- en sociaal onvermogen en kwetsbaarheid, toenemend risicovol seksueel en ander gedrag, moeilijkheden bij het vormen van vertrouwensrelaties en therapeutische relaties, het niet naleven van medicatie, een verzwakt immuunsysteem, misbruik van en verslaving aan alcohol/drugs, hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.