Achtergrond

Trans Nzoia County is de korenschuur van Kenia met een snel groeiende kosmopolitische bevolking. Er is een enorm verschil tussen arm en rijk, tussen kleine boeren, landarbeiders zonder grond  en de grote landbouwbedrijven op de vruchtbare flanken van Mount Elgon. Door de teloorgang van de traditionele cultuur en de negatieve effecten van de moderne levensstijl,  zoals het verzwakken of wegvallen van familiebanden, komen vooral veel jongeren in de problemen.

Daarbij komt dat de sterke veranderingen in levensstijl, sociale verbanden en grote werkloosheid onder jongeren criminaliteit, drugsverslaving en riskant (seksueel) gedrag in de hand werken. Het percentage van hiv-besmetting onder jongeren tussen 15 en 24 jaar is nog steeds hoog!

De naweeën van het verkiezingsgeweld in 2007/8 en de latere verkiezingscampagnes zorgen voortdurend voor ernstige politieke spanningen

Veel mensen blijven getraumatiseerd. Het politieke klimaat is nauwelijks verbeterd.  Daar komt nog bij dat er weinig wordt gedaan om ontbossing en verdere aantasting van het milieu tegen te gaan.

Klik hieronder op één van de afbeeldingen om meer te weten te komen