Methoden en benaderingen

Om goede resultaten te bereiken en gedegen op-actie-gerichte competentie te bevorderen heeft KAP een bundel praktisch en veelzijdig educatief materiaal ontwikkeld, gebaseerd op noden aangereikt door de participerende gemeenschappen. In het bijzonder heeft KAP hierin meegenomen de ‘Skilled Model Helper’ van Gerard Egan, gemeenschaps-georiënteerde ontwikkeling en gezondheidszorg (CBD/CBHC) en primaire gezondheidszorg (PHC),  interactief leren en doen (PLA), interactief educatief theater (PET), actieve geweldloosheid (ANV) en professionele (verslavings-) counseling en (psycho-) educatie.  De meeste van de educatieve activiteiten van KAP vinden plaats in geselecteerde ‘Focus Gebieden’, waar dan twee jaar lang intensief wordt gewerkt om een gemeenschappelijke leefruimte te creëren die het bestrijden van verslaving, trauma, geweld en aids bevordert.

KAP ziet maatschappelijke cohesie, gemeenschappelijk en persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, echt engagement en dus oprechte vrijwillige inzet als van levensbelang voor het helen en uiteindelijk uitvagen van geweld, verslaving, trauma en aids. Het werk van KAP is gebaseerd op een sterke en praktisch gerichte spiritualiteit met een oecumenisch en interreligieus karakter. Gods oproep om de schepping te beheren en op te bouwen is daarbij richtinggevend.

In 2009 werd het programma geregistreerd als een Keniaanse ‘ngo’. KAP bestaat uit een team van 15 stafleden (kantoor, veldwerk, veiligheid) en 25 actieve vrijwillige trainers. Alle veldwerkers zijn professioneel geschoolde (verslavings-) counselors, terwijl andere stafleden gediplomeerd zijn in financiën, personeelszaken, gezondheidszorg en ontwikkeling. KAP staat geregistreerd als een Counselling Agency bij de ‘Kenya Counselling & Psychological Association (KCPA)’.

KAP is er zich terdege van bewust dat het van het levensbelang is personen van alle leeftijden en gender bij het programma te betrekken. Dit gebeurt door middel van kleine en grote werkgroepen. Maar, vanwege hun specifieke noden en behoeftes, worden jongeren apart aangesproken en behandeld. Verder staan er plannen tot het uitbreiden van beleid en activiteiten richting mensenhandel en kindermishandeling/-misbruik op stapel.

Herziening en versterking van de educatieve methoden en structuur

Er is behoefte aan een herziening en het verder versterken van de educatieve methoden en structuur, met het oog op verbetering van het ontwerpen van programma’s, de praktijk van begeleiding en evaluatie,  het vastgelegde strategische plan, en het doorvoeren van strategieën voor duurzaamheid.  KAP is momenteel op zoek naar assistentie in deze zaken.