Projectdoelen

Deze zijn ontwikkeld om geweld, trauma, verslavingen, hiv/aids en milieubeschadiging tegen te gaan. En worden gerealiseerd door capaciteitsopbouw van gemeenschapsopbouwwerkers (gow’s), het aanbieden van  verschillende counseling en (psycho-) educatieve diensten en betalende opleidingen in Trans Nzoia en daarbuiten.  Het programma richt zich primair op de meest kwetsbare (jonge) leden van de samenleving om geweld, trauma, verslavingen, risicovol seksueel gedrag, vervuiling, milieuschade enz. tegen te gaan. Het uiteindelijk resultaat zal meer vrede, minder verslavingen, afname van hiv-besmettingen en een schoner, groener leefmilieu zijn.

 

DOEL 1

Gemeenschapsopbouwwerkers pakken problemen van misbruik en geweld in hun eigen leven positief aan.

 

DOEL 2

Positieve aanpak door gemeenschapsopbouwwerkers van problemen van geweld, verslavingen, hiv en ecologische schade in hun gemeenschappen.  Aanbod van counseling, bemiddeling, verzoening betreffende allerlei soorten trauma's, verslaving, hiv.

 

DOEL 3

Aanmoediging van gemeenschappelijke activiteiten ter bevordering van vrede en een verslavings- en hiv-vrije, groene en schone samenleving.

 

DOEL 4

Aanbod van educatieve diensten met betrekking tot geweld, verslaving en de verspreiding van hiv.

 

DOEL 5

Aanbod van verslavings-counseling: b.v. gebruik van de thuis-behandelmethode ‘Steps to Healthy Living’, “Anonieme Alcoholisten” (AA), gezins- en individuele therapie.

 

DOEL 6

Netwerken met residentiële verslavingsbehandelingsinstelling en het verwijzing naar deze instelling.

 

DOEL 7

Netwerken met vredesorganisaties met een vergelijkbare of complementaire instelling.

 

DOEL 8

Beschikbaar stellen van betalende opleiding over hiv/aids, trauma/vrede, verslavingen en milieu kwesties.

 

 

Stichting Vrienden van KAP