Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit prominente Nederlanders die op enigerlei wijze persoonlijk met één of meer facetten, die de stichting kenmerken, verbonden zijn en er expertise in opdeden: aids als ziekte, de positie van vrouwen etc.

Prof. Dr. Maaike A.C. de Haardt

werkt als hoogleraar Religie en Gender aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als universitair hoofddocent Religie en Cultuur aan de Universiteit Tilburg. Zij is met name geïnteresseerd in de betekenis van religie in het dagelijkse leven van mensen, in het bijzonder van vrouwen. Mede daarom is zij betrokken bij maatschappelijke en culturele projecten waarin invloeden van religie, cultuur en traditie de positie van vrouwen sterk beïnvloeden, zoals in het geval van aids en hiv.

Mr. Monique B. de Witte-van den Haak

is advocaat in Den Haag en woont in Leidschendam. Als actief parochiaan van de voormalige parochie Johannes XXIII, waarmee ook Jacinta van Luijk nauw verbonden was, volgt zij het werk van Jacinta al vele jaren. In haar dagelijkse praktijk als arbeidsrechtadvocaat is zij onder meer actief op het terrein van gelijke behandelingsrecht. Haar speciale belangstelling gaat uit naar grondrechten meer in het algemeen. Het recht op bescherming van de gezondheid is fundamenteel. Het is voorwaardelijk voor het leven. Vanuit die visie steunt zij van harte het Kitale AIDS Programme.