Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit prominente Nederlanders die op enigerlei wijze persoonlijk met één of meer facetten, die de stichting kenmerken, verbonden zijn en er expertise in opdeden: aids als ziekte, de positie van vrouwen etc.

Dr. Bert-Jan de Boer

studeerde medicijnen in Leiden, volgde daarna de tropenopleiding en werkte in Andrah Pradesh in India. Terug in Nederland werkte hij als huisarts in een Gezondheidscentrum in Maarssenbroek en was actief op de weekendpoli voor soa en aids in Amsterdam. Vanaf 1984 werkte hij als docent/onderzoeker bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMCUtrecht en nam daar zitting in de medisch ethische commissie. Hij heeft veel huisartsen in Nederland opgeleid en bijgeschoold. Hij is bestuurslid van SEKSHAG, een expertgroep die als doel heeft kennis en kunde te bevorderen betreffende seksuele gezondheid, soa, hiv en aids.

 

Prof. Dr. Maaike A.C. de Haardt

werkt als hoogleraar Religie en Gender aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als universitair hoofddocent Religie en Cultuur aan de Universiteit Tilburg. Zij is met name geïnteresseerd in de betekenis van religie in het dagelijkse leven van mensen, in het bijzonder van vrouwen. Mede daarom is zij betrokken bij maatschappelijke en culturele projecten waarin invloeden van religie, cultuur en traditie de positie van vrouwen sterk beïnvloeden, zoals in het geval van aids en hiv.

 

Dr. Pieter W.J. van Hoof

was in de jaren tachtig en negentig velen nabij die in Nederland aan aids overleden.Oorspronkelijk theologisch-filosofisch geschoold, werd hij raadsman bij levensvragen voor organisaties en voor enkelingen. Hij was vele jaren bij Derde Wereld projecten betrokken, met name in India.

 

 

 

Dr. Paul J.I.M. de Waart

is emeritus hoogleraar volkenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij begon in 1954 als journalist in combinatie met de studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1971 promoveerde. Van 1962 tot zijn benoeming als hoogleraar in 1978 was hij werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse zaken in de sector ontwikkelingssamenwerking. Daar heeft hij aan de wieg gestaan van het huidige medefinancieringsstelsel voor de samenwerking met particuliere organisaties. Zijn publicaties betreffen onder meer mensenrechten, het recht op ontwikkeling, het recht op zelfbeschikking van volken en het Israëlisch-Palestijns conflict.

 

Mr. Monique B. de Witte-van den Haak

is advocaat in Den Haag en woont in Leidschendam. Als actief parochiaan van de voormalige parochie Johannes XXIII, waarmee ook Jacinta van Luijk nauw verbonden was, volgt zij het werk van Jacinta al vele jaren. In haar dagelijkse praktijk als arbeidsrechtadvocaat is zij onder meer actief op het terrein van gelijke behandelingsrecht. Haar speciale belangstelling gaat uit naar grondrechten meer in het algemeen. Het recht op bescherming van de gezondheid is fundamenteel. Het is voorwaardelijk voor het leven. Vanuit die visie steunt zij van harte het Kitale AIDS Programme.

Stichting Vrienden van KAP